top of page

סֶרֶן ח', קְצִין הַגַּשָּׁשִׁים


"בתחבולות תעשה לך מלחמה", לימד אותנו שלמה המלך כבר לפני אלפי שנים, אבל את סיפור התחבולה הזה לא יכולנו אפילו לדמיין. בצבא ההגנה לישראל משרתים הרבה מאוד קצינים ומפקדים בדואים, ערבים אזרחי ישראל שדוברים את השפה הערבית באופן שוטף, ובהם גיבורי חיל רבים.

אחד מהם הוא הקצין ח', שידוע באומץ ליבו ובמקצועיותו. "יצאתי עם החיילים שלי, והבנתי שמתרחשות פשיטות על יישובים", סיפר ח'. "בשלב הזה חשבתי לרגע שאין מה לעשות כאן יותר, בבסיס רעים. לא חשבתי שהם יגיעו עד אלינו". סרן ח' יצא מהבסיס לכיוון הקיבוצים שנזקקו לעזרה, אך כשהגיע לכביש כבר לא היה לו ספק מה עומד לקרות. "פתאום עפו לכיווני רסיסי כדורים שפגעו בכביש ומשם קפצו ופגעו בי". ח' נלחם שם בחירוף נפש וחיסל את המחבלים, ואז קיבל פקודה לחזור אל הבסיס שלו, שם נשקפת סכנה לחיילים בקרוב.

"הבנו שרק צד אחד יישאר בחיים ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי להיות הצד הזה – זה או אנחנו או הם", סיפר ח'. הוא פשט את חולצת המדים שלו, נותר לבוש בחולצה לבנה והחל קורא לעבר המחבלים בערבית: "בואו, בואו אליי!"

"אני יודע ערבית ויודע גם את המבטא של ערבים מעזה", סיפר על ההתרחשות. כשהמחבלים התקרבו אליו כי חשבו שהוא חלק מהחוליה שלהם, ירה בהם ח' ללא הרף עד שחיסל רבים מהם ומנע מהם להשתלט על אזור הבסיס.

לא רק באותה היתקלות הוא הציל חיים. בהמשך איתר 16 צעירים שברחו מהמסיבה שהתרחשה בקרבת מקום ודאג להם למחסה, אוכל ומים. כשנשאל ח' כיצד לא פחד ואם לא חשש שלא יחזור מהקרבות אל משפחתו, אמר: "התפקיד שלי הוא לשמור על אזרחים וחיילים, אז אם זה מה שצריך שאעשה, זה מה שיקרה".


כתבה - נעמי טולדנו


Comments


bottom of page